Đôi nét về chúng tôi

1. Đỗ Sơn Tùng - Cựu học sinh PT Chuyên Hà Nội – Amstecdam – Nguyên Chủ tịch
2. Đặng Trà My - Cựu học sinh PT Chuyên Hà Nội – Amstecdam – Nguyên Phó Chủ tịch
3. Vũ Nhật Quang - Cựu học sinh PT Chuyên Đại học KHTN – Nguyên Phó chủ tịch
4. Đỗ Hải Long – Học sinh Vinschool – Trưởng tiểu ban Truyền thông
1. Chủ tịch Câu lạc bộ: Nguyễn Minh Thư - Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn
2. Phó chủ tịch: Phạm Tường Anh - Trường THPT thực nghiệm khoa học giáo dục
3. Phó Chủ Tịch: Tiến Phong – THPT Chuyên Vĩnh Phúc
4. Phó Chủ Tịch: Phùng Hữu Phúc - United Nations International School of Hanoi
5. Vũ Minh Hoàng - American Academy - Trưởng tiểu ban nội dung
6. Nguyễn Hoàng Lâm - Trường TH School: Trưởng tiểu ban Truyền thông
7. Phan Thị Như Quỳnh - THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Trưởng ban Gây Quỹ
Chúng tôi chỉ là những cô cậu học trò trong lứa tuổi phổ thông, chưa đủ 18 tuổi để là một công dân với đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ như những người lớn hay nói. Tuy nhiên, bằng sức lực của mình, chúng tôi muốn tạo một sân chơi, một nơi hội tụ cho những người cùng tuổi được chia sẻ, được trải nghiệm, được là bản thân mình, dù có lúc hơi vụng về, ngây ngô hay thậm chí ngang ngạnh.
Chúng tôi muốn giúp đỡ những người bạn nhỏ khác có hoàn cảnh kém may mắn hơn. Dù khả năng đương nhiên còn hạn chế, chúng tôi vẫn nghĩ mình có thể làm được gì đó. Chúng tôi tin tưởng cũng sẽ nhận được những sự giúp đỡ từ những người khác, từ những người giúp chúng tôi gây quỹ hay hỗ trợ chúng tôi hoạt động; từ cả những người có thể được chúng tôi giúp đỡ về mặt này lại cho chúng tôi nhiều bài học hay về mặt khác của cuộc sống….

Cảnh đời / Life Story

Những trường hợp khó khăn cần giúp đỡ / People who need help